Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Olszanka, 12 września 2019r.


ZARZĄDZENIE nr 6/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance
z dnia 12 września 2019r
w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego art. 47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949) ustalam, co następuje:
§ 1

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustalam w szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dni,

§ 2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
są proponowane w następujących dniach:
1) 14 października 2019r.( poniedziałek)
2) 2 styczeń 2020r.( czwartek)
3) 3 styczeń 2020r.(piątek)
4) 21,22,23 kwietnia 2020r.(wtorek,środa,czwartek-egzaminy klasy VIII) 5) 12 czerwca 2020r. (piątek)
6) 25 czerwca 2020r.( czwartek)


§ 3

W dniach wolnych od zajęć szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom w miarę potrzeb

§ 4

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania w roku szkolnym 2019/2020


Dyrektor szkoły
mgr. Lidia Arasimowicz
Przedszkolowo.pl logo