Godziny zajęć

GODZINY ROZPOCZYNANIA ZAJĘĆ w roku szkolnym 2019/2020

8.30 – 9.15

9.25 – 10.10

10.20 – 11.05

11.25 – 12.10

12.20 – 13.05

Od godziny 13.05 do momentu odjazdu autokaru szkolnego opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel dyżurny.

Czas przejazdu autokaru jest zależny od różnych sytuacji na drodze oraz warunków atmosferycznych i może różnić się o kilka minut.
Uczniowie powinni pojawić się na przystanku kilka minut przed planowanym przyjazdem.

Przedszkolowo.pl logo