Indywidualizacja procesu nauczania

Od 6 lutego 2012 roku w naszej szkole realizowany był projekt
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Nowinka” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie analizy wyników nauczania uczniów, sprawdzianów, obserwacji, informacji rodziców i wychowawcy na temat zainteresowań dzieci, diagnoz przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Augustowie odbywały się następujące zajęcia:
* zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych dysleksją
1 grupa – 5dzieci, prowadząca Pani Diana Przewodowska
2 grupa – 4 dzieci, prowadząca Pani Lidia Arasimowicz
3 grupa – 3 dzieci, prowadząca Pani Halina Kulbacka
* zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
1 grupa – 5 dzieci, prowadząca Pani Diana Przewodowska
2 grupa – 3 dzieci, prowadząca Pani Halina Kulbacka
* zajęcia dla uczniów uzdolnionych, rozwijające zainteresowania przyrodnicze
1 grupa – 8 dzieci, prowadząca Pani Lidia Arasimowicz
* zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów uzdolnionych matematycznie
1 grupa – 9 dzieci, prowadząca Pani Halina Kulbacka
* specjalistyczne zajęcia z terapii pedagogicznej
1 grupa – 2 dzieci, prowadząca Pani Grażyna Borowa
Przedszkolowo.pl logo