O szkole

W skład szkoły wchodzą:
- oddział przedszkolny ,
- klasy I-III- kształcenie zintegrowane.

Od 20 czerwca 2006 roku Szkoła Podstawowa nosi imię generała pilota Witolda Urbanowicza. Szkoła posiada kamienną tablicę wmurowaną przy wejściu do szkoły oraz bogato wyposażoną Izbę Pamięci. Nawiązała współpracę z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Suwałkach i Instytutem Sikorskiego w Londynie.
Od 2011 roku w budynku szkoły mieści się również przedszkole. Do 31 sierpnia 2013 roku szkoła realizowała projekt „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Od 1 września 2013 roku w Szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Olszance.
Przedszkolowo.pl logo