Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole w roku szkolnym 2017/2018:

Oddział przedszkolny

Program- Program wychowania przedszkolnego „ Kocham przedszkole” WSiP opracowany przez M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, 2017r.
Podręcznik: „Tropiciele”( Box), autorzy: B. Gawrońska, E. Raczek wydawnictwo WSiP, 2017r.


Program-Religia-„Kochamy dobrego Boga” opracowany przez Komisja do spraw wychowania Konferencji Episkopatu Polski
Podręcznik : "Jesteśmy dziećmi Boga", autorzy: ks. Wł. Kubik, J. Czarnecka, T. Czarnecka, wydawnictwo WAM- 2014 nr. 1055

Program języka angielskiego- Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania dla 3, 4, 5 i 6-latków (Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska). Rok publikacji: 2017
Podręcznik: Treetops Starter (Sarah Howell, Lisa Kester – Dodgson), Oxford University Press


Klasa I


Program- Program edukacji wczesnoszkolnej opracowany przez J. Hanisz
Podręcznik:„ Szkolni przyjaciele”, autor: K. Preibisz-Wala, E. Schumacher, I. Zarzycka, wydawnictwo WSiP, 2017r.

Program- Religia-„W drodze do Wieczernika”, opracowany przez Komisję do spraw wychowania Konferencji Episkopatu Polski
Podręcznik: "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", autor ks. W. Kubik, , J. Czarnecka, T. Czarnecka wydawnictwo WAM- 2014r.

Program języka angielskiego- Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej (Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska). Rok publikacji: 2017
Podręcznik: Explore Treetops 1 (Sarah Howell, Lisa Kester – Dodgson), Oxford University Press


Klasa III

Program- „Drogowskazy wielointeligentnej edukacji”, opracowany przez M. Zatorska
Podręcznik: "Nasza szkoła", autorzy :M. Lorek, M. Zatorska, A. Ludwa wyd. MEN, 2016

Program-Religia-„W drodze do Wieczernika”, opracowany przez Komisję do spraw wychowania Konferencji Episkopatu Polski
Podręcznik: „ Przyjmujemy Pana Jezusa”, ks. Wł. Kubik, J. Czarnecka, T. Czarnecka, wydawnictwo WAM-2015r.

Program języka angielskiego: Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej (Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc – Kurpaska). Rok publikacji: 2015

Podręcznik języka angielskiego: Young Treetops 3 (Sarah Howell, Lisa Kester – Dodgson), Oxford University Press


Przedszkolowo.pl logo