Wykaz uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Oddział przedszkolny: 10 uczniów

2011r.-4(osoby); 1(ch); 3(dz);
2012r.-6 (osób); 5(ch); 1 (dz)

Klasa I 5 uczniów
2010r.- 4(osoby) ;2(ch); 2(dz)
2009r.- 1 (osób) ;1(ch)

Klasa III: 19 uczniów
2009r. - 6 (osób); 4 (ch); 2 (dz)
2008r.- 13 (osób); 10 (ch); 3 (dz)
Szkoła Podstawowa – 24 (17 - chłopców),(7 - dziewczynek)
Oddział Przedszkolny – 10( 6- chłopców),( 4- dziewczynki)

Przedszkolowo.pl logo